1. Hội đồng nhân dân
  • Chưa cập nhật dữ liệu

  1. Ủy ban nhân dân
   • Chưa cập nhật dữ liệu

   1. Phòng tư pháp – hộ tịch
    • Chưa cập nhật dữ liệu

    1. Phòng văn hóa – xã hội
     • Chưa cập nhật dữ liệu

     1. Công an xã
      • Chưa cập nhật dữ liệu

     2. Phòng địa chính - xây dựng
      • Chưa cập nhật dữ liệu

     3. Phòng văn phòng – thống kê
      • Chưa cập nhật dữ liệu

     4. Trạm y tế xã
      • Chưa cập nhật dữ liệu

     5. BCH quân sự xã
      • Chưa cập nhật dữ liệu

     6. Phòng tài chính - kế toán
      • Chưa cập nhật dữ liệu

   2. Thôn ...
    • Chưa cập nhật dữ liệu

    1. Thôn ...
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    2. Thôn ...
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    3. Thôn ...
     • Chưa cập nhật dữ liệu